Home Kleding brengen Kleding nodig Uitgiftedata Info hulpgevers Sponsoren Weblinks Archief Contact Privacy

De Kledingbank Nieuwleusen is een initiatief van de inter-kerkelijke Sociaal Diaconale Werkgroep (SDW).
Deze wil iets betekenen voor de kwetsbare groep van mensen die moeten leven op de rand van het bestaans-minimum.

Vacatures:

Al vanaf de oprichting heeft de Kledingbank Nieuwleusen het geluk te beschikken over een heel gezellige en gemotiveerde ploeg vrijwilligers die de binnengekomen kleding sorteert en meehelpt tijdens de uitgifte.

Er is echter nog steeds ruimte voor vrijwilligers

Ook willen wij graag ruimte bieden aan studenten die hun maatschappelijke stage bij ons willen volbrengen.


Vraag informatie of meld je aan via info@kledingbanknieuwleusen.nl.