Home Kleding brengen Kleding nodig Uitgiftedata Info hulpgevers Sponsoren Weblinks Archief Contact Privacy

De Kledingbank Nieuwleusen is een initiatief van de inter-kerkelijke Sociaal Diaconale Werkgroep (SDW).
Deze wil iets betekenen voor de kwetsbare groep van mensen die moeten leven op de rand van het bestaans-minimum.

KLEDING NODIG?


Steeds meer mensen verkeren in financiële moeilijkheden als gevolg
van ziekte, faillissement, overlijden, verslaving, ontslag of bijv. echtscheiding.
Om kosteloos in aanmerking te komen voor kleding kunt u contact opnemen
met één van de onderstaande hulpverlenende instanties.
Zij zijn de schakel tussen de klant en de kledingbank.U kunt zich dus niet rechtstreeks opgeven bij de kledingbank.

We streven naar wekelijkse uitgifte, behalve in de schoolvakanties.

Heeft u vragen? Laat het ons weten en stuur

een e-mail naar: info@kledingbanknieuwleusen.nl


*RIBW

*Schooldirectie

*Schuldsanering

*Thuiszorg

*Vluchtelingenwerk

*Humanitas Thuisadministratie

*ANBO

*GGD

*Huisarts

*Kerkgenootschap

*Maatschappelijk Werk

*Psycholoog