Home Kleding brengen Kleding nodig Uitgiftedata Info hulpgevers Sponsoren Weblinks Archief Contact Privacy

De Kledingbank Nieuwleusen is een initiatief van de inter-kerkelijke Sociaal Diaconale Werkgroep (SDW).
Deze wil iets betekenen voor de kwetsbare groep van mensen die moeten leven op de rand van het bestaans-minimum.

WELKOM BIJ DE KLEDINGBANK NIEUWLEUSEN

Het zal niemand ontgaan zijn. We leven in een tijd van crisis.

Mede door deze crisis zijn er veel mensen die te kampen hebben met financiële problemen. Dit heeft er toe geleid dat er in Nieuwleusen een voedselbank  is gestart. Via deze voedselbank kwam regelmatig vraag naar kleding. Kleding is één van de primaire levensbehoeften van de mens.

De Sociaal Diaconale Werkgroep Nieuwleusen heeft dit opgepakt en heeft een kledingbank opgezet.


De Kledingbank Nieuwleusen wil een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in de gemeente Dalfsen en directe omgeving door herbruikbare kleding te verstrekken aan mensen die dit op het moment niet (meer) zelf kunnen bekostigen.

_U kunt de Kledingbank Nieuwleusen steunen door
  een
gift over te maken op onze bankrekening:
  IBAN: NL38 RABO 0154 1586 58

_Of doneer via PayPal.
  Klik hiervoor op deze knop:

  NB:
  De Kledingbank Nieuwleusen heeft de officiële
  ANBI-status verkregen waardoor u deze giften bij uw
  belastingaangifte als aftrekpost mag opvoeren!


 


De kledingbank is verhuisd.

We zijn verhuisd naar het pand aan de Grote Markt 44-a.